REFERENCJE

O tym, że jesteśmy partnerem godnym zaufania świadczą zdobyte przez nas referencje. Z miesiąca na miesiąc poszerza się lista udanych realizacji. Zbudowaliśmy zaufanie zarówno wśród małych firm jak i dużych koncernów.

kontakt

LIN-TECH Sp. z o.o.
ul.Odrzutowa 6, Janikowo
62-006 Kobylnica

biuro@lt-group.pl
www.lin-tech.pl

Tel: 61-3-075-075
Kom: 601-648-004
Fax: 61-6-395-468

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 440.000,00 PLN w całości wniesiony gotówką

NIP 782-253-71-32 | REGON 301893953 | KRS 0000393860

Dodaj załącznik